ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

►  ΔΕΝ γίνονται δεκτές οι επιστροφές.

►  Ελαττωματικό προϊόν

Αν κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα, το οποίο μειώνει σημαντικά ή ακυρώνει την αξία ή την καταλληλότητα του προϊόντος κατά την προβλεπόμενη χρήση του, τότε ο αγοραστής, θα πρέπει να ενημερώσει το εκάστοτε κατάστημα εντός 2 ημερολογιακών ημερών από την αγορά του προϊόντος, ώστε να επιληφθούν του θέματος οι αρμόδιοι ειδικοί.